Voor het Europees burgerinitiatief (EBI) voor onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de EU hebben we goed nieuws: de Europese Commissie heeft de periode voor het verzamelen van handtekeningen voor onze EBI met drie maanden verlengd.

Dat betekent dat de ondertekening van het initiatief op 25 december eindigt. 2021

De reden hiervoor wordt gegeven door de Corona-situatie, waar het niet zo eenvoudig is om in het openbaar in contact te komen met mensen om hen bewust te maken van onze ECI.

Het Europees burgerinitiatief voor onvoorwaardelijke basisinkomens is het enige dat door de EU is geregistreerd voor het ubi. Het is de enige die ook concrete wettelijk bepaalde wetsgevolgen heeft - als het EBI succesvol is.

 

%d bloggers als volgt uit: