De eerste UBi4ALL-loterijwinsten gaan naar Frankrijk

De winnaar van de eerste loterij voor het burgersalaris, georganiseerd door de NGO UBI4ALL, is Lucie Paulin, een jonge Française die haar studie heeft afgerond en op zoek is naar een passende baan. Vanaf begin juli krijgt ze gedurende het jaar een burgersalaris van 800 euro per maand. De rest die deze keer niet gewonnen hebben, doen automatisch mee aan de volgende trekking, ze hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.

Het inschrijfformulier wordt geopend voor nieuwe deelnemers op 17 juni om https://ubi4all.eu . Dezelfde portal heeft ook een formulier voor het doen van donaties. De nieuwe loterij zal plaatsvinden zodra er weer 9,600 euro uit donaties is opgehaald.

Aan het einde van de video-uitzending op 16 juni riep Helwig Fenner, de projectleider, iedereen op om zich aan te sluiten bij het Europees burgerinitiatief voor de onvoorwaardelijke invoering van het basisinkomen in de lidstaten van de Unie. De https://sign.eci-ubi.eu initiatief kan voor nog een jaar worden ondertekend, tot 25 juni 2022. De Europese Commissie heeft de deadline twee keer verlengd, omdat de coronapandemie het aanzienlijk moeilijker heeft gemaakt om handtekeningen te verzamelen.

Bijna 16 duizend mensen uit de hele Europese Unie namen deel aan de eerste trekking van het Europese burgerschap. Er waren de meeste Grieken (4090), maar gezien de bevolking waren de meest actieve deelnemers Letten, dat waren er slechts een paar honderd minder dan de Grieken.

Op de foto: deelnemers aan de UBI4ALL-loterijvideo-uitzending. De eerste winnaars van de trekkingen van de Duitse organisatie Mein Grundeinkommen delen hun ervaringen in de middelste rij rechts en in de onderste rij links. UBI4ALL is ontstaan ​​naar het voorbeeld van de Duitsers.

Auteur: Jaanus Nurmoja https://www.kodanikupalk.ee/teataja/1068

Verdere uitbreiding voor het verzamelen van handtekeningen geïmplementeerd door de EU-commissie

DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2020/1042 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen betreffende de termijnen voor het verzamelen, de verificatie en de onderzoeksfasen waarin is voorzien in Verordening (EU) 2019/788 over het Europees burgerinitiatief met het oog op de uitbraak van COVID-19, en met name artikel 1, lid 2,

 

 

Om die redenen kan worden geconcludeerd dat voor 5 initiatieven waarvan de inzamelperiode op 1 mei 2021 liep, aan de voorwaarden voor het verlenen van verlenging van de inzameltermijnen is voldaan. Die inzameltermijnen dienen daarom met drie maanden te worden verlengd.

 

De nieuwe einddata van de inzamelperiodes voor de volgende initiatieven zijn als volgt:

 

  • het initiatief getiteld 'STEMMERS ZONDER GRENZEN, volledige politieke rechten voor EU-burgers': 11 juni 2022;
  • het initiatief 'Start een onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU': 25 juni 2022;
  • het initiatief 'Libertà di condividere': 1 augustus 2022;
  • het initiatief 'Right to Cure': 1 augustus 2022;
  • het initiatief getiteld 'Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op praktijken van biometrische massasurveillance': 1 augustus 2022;
  • het initiatief 'Groene Tuindaken': 1 augustus 2022.

 

 

Nieuw onderzoek: ECI onbekend in de meeste Europese landen

Nieuwe enquête: Burgers kennen hun rechten op medezeggenschap in de EU-politiek nog steeds niet

Een Europese alliantie van 17 Europese burgerinitiatieven en organisaties roept op tot de officiële verlenging van Europadag op 9 mei tot "EU-ondertekeningsdag" om de deelname van de burgers aan het beleid van de Europese Unie te versterken.

Met een bekendheidsniveau van 2.4% is het Europees burgerinitiatief (EBI) als instrument voor politieke medezeggenschap in de Europese Unie vrijwel onbekend onder de bevolking, volgens een huidige representatieve YouGov-enquête in Duitsland, Italië, Finland en Portugal.

Als er in de hele EU een miljoen geldige handtekeningen worden verkregen, kunnen burgers hun voorstellen voor nieuwe wetten rechtstreeks bij zowel het EU-parlement als de EU-Commissie indienen. Naast de hoorzitting zijn beide instellingen verplicht een schriftelijke verklaring af te leggen. Dit maakt het veel effectiever dan bijvoorbeeld een petitie aan de Bondsdag.

Een ECI moet worden geregistreerd door een groep van ten minste zeven organisatoren in de hele EU. Het verzamelen van handtekeningen is beperkt tot een jaar, is ook online mogelijk en moet voldoen aan een minimumquorum in ten minste zeven EU-staten.

“Er moet ook voldoende financiële steun zijn voor Europese burgerinitiatieven voor infrastructuur en professionele ondersteuning. Burgers kunnen dit niet op vrijwillige basis doen als er geen grote organisatie achter zit " legt Ronald Blaschke uit van het EU-organisatieteam van ECI UBI en coördinator voor Duitsland.

Sinds de introductie in 2012 zijn slechts zes (van de 78 rode.) Europese burgerinitiatieven erin geslaagd de hoge hindernissen te overwinnen. "Als de Europese Commissie de participatiemogelijkheden van mensen serieus neemt, moet ze veel krachtigere maatregelen nemen om een ​​succesvolle implementatie te garanderen en om de bekendheid van het EBI als een effectief instrument van politieke medezeggenschap in de EU te vergroten" vraagt ​​Klaus Sambor uit Oostenrijk, een van de initiatiefnemers van het lopende EBI voor onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de hele EU, dat sinds september 117,000 ongeveer 2020 handtekeningen heeft verzameld.

De EU-brede alliantie, die als een onmiddellijke maatregel oproept tot de oprichting van 9 mei als "EU Sign Day", bestaat uit: ECI Onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU, ECI StopGlobalWarming, ECI Voters Without Borders, ECI Freedom To Share, ECI Save Bijen en boeren, ECI Reclaim Your Face en elf andere maatschappelijke organisaties in de EU.

www.eusignday.eu

Gehechtheid YouGovSurvey - Samenvatting

Voor het Europees burgerinitiatief (EBI) voor onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de EU hebben we goed nieuws: de Europese Commissie heeft de periode voor het verzamelen van handtekeningen voor onze EBI met drie maanden verlengd.

Dat betekent dat de ondertekening van het initiatief op 25 december eindigt. 2021

De reden hiervoor wordt gegeven door de Corona-situatie, waar het niet zo eenvoudig is om in het openbaar in contact te komen met mensen om hen bewust te maken van onze ECI.

Het Europees burgerinitiatief voor onvoorwaardelijke basisinkomens is het enige dat door de EU is geregistreerd voor het ubi. Het is de enige die ook concrete wettelijk bepaalde wetsgevolgen heeft - als het EBI succesvol is.

 

Het delen van foto's op sociale media is een grote hulp

Heeft u ideeën voor afbeeldingen of wilt u een vertaalde afbeeldingstekst, neem dan contact met ons op via de Contactformulier.

Alle afbeeldingen zijn gemaakt door ons team op canva.com. Lees de Licentieovereenkomst voor gratis media voor Canva-ontwerpen.

De ECI-UBI-logo's (2013/2020) zijn beschikbaar voor gebruik onder CC BY-SA Attribution + ShareAlike

ECI-UBI-logo 2020/2021

Slechts een paar dagen voordat het begint!

Bijna elk land in Europa is klaar voor de start van het European Citizens Initiative. Sommige landen hebben een landelijke website ontwikkeld met extra informatie over het Initiatief en het Basisinkomen.


Bij voorbeeld
De Duitsers hebben een geweldige site gemaakt met veel informatie:  ebi-grundeinkommen.de

"Pour les gens Francophone", hiervoor is een video gemaakt: Les Gens

Denk je dat de vertalingen niet goed zijn gedaan?

Sommige reacties van bezoekers gaan over de slechte vertalingen van onze native Engelse webpagina's. Ze worden automatisch gemaakt door Google Translate. We kunnen de vertalingen corrigeren. U kunt helpen met het aanpassen van die pagina's door contact op te nemen met uw nationale coördinator of webmaster via ons contactformulier.

We hebben een speciaal programma om de taal van de online pagina's te bewerken.

Heb je het ECI-UBI al getekend en ben je een van de miljoen geworden?

%d bloggers als volgt uit: