Oproep voor #SignStorm

Burgers van de Europese Unie,

het is tijd om een Storm van ondertekening te starten onder de hashtag #SignStorm – zet de laatste aarzelingen opzij, steun het Europese burgerinitiatief “Start Onvoorwaardelijk basisinkomens in de hele EU” en vraag anderen om het te doen!Dit is de laatste kans om dit de komende maand te doen en tevens de laatste kans in de komende jaren om het ubi rechtstreeks in de EU-politiek te brengen.

 

De ondertekeningen zijn een demonstratie, vooral een boodschap aan de regeringen van uw eigen landen. Het aantal ondertekeningen van de burgers van jouw land is de meest veelzeggende boodschap - je kunt niet langer wachten met UBI. Het is niet langer een kwestie van "of", maar een kwestie van "hoe". Dit werd al duidelijk aan het begin van de Covid-19 pandemie.

 

Dergelijke hervormingen van het sociaal beleid zijn een exclusieve nationale bevoegdheid en daarom kunnen we geen enkel pan-Europees UBI eisen. Het is echter aan Brussel om een ​​stap te zetten om het proces op gang te brengen. Dat is het directe doel van het initiatief.

 

Als het initiatief de vereiste miljoen handtekeningen krijgt en de Commissie doet wat de initiatiefnemers verwachten, zal dat op zijn beurt een bemoedigende boodschap zijn voor de lidstaten: UBI's in jullie landen zijn welkom en Brussel zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de uitvoering ervan soepel en soepel verloopt. zonder verwarring.

 

De tijd raakt op. Banen worden geautomatiseerd en betaald werk kan sneller een voorrecht worden dan we durven toegeven. Niets beschermt ons tegen verdere quarantainetijden. In zulke tijden is het belangrijk dat aanbieders van vitale goederen en diensten hun inkomensbasis behouden (consumenten met een basisvermogen om te kopen), dat bedrijven die met gedwongen verlof gaan niet hoeven te bedelen om loonsubsidies van de staat of hun deuren voor altijd hoeven te sluiten en vooral dat huishoudens geen onbetaalde rekeningen opstapelen.

 

UBI kan echter geen tijdelijke oplossing zijn. Een persoon moet altijd het recht hebben om 'nee' te zeggen, en dit is alleen gegarandeerd als zijn of haar elementaire, waardige levensonderhoud is gegarandeerd. Alleen dan kunnen we zeggen dat men keuzevrijheid heeft. Mensenhandel, sekshandel en 'trollenfabrieken' in het belang van vijandige landen houden niet op met louter veroordeling of politieoptreden. Ze zouden geen mensen mogen aannemen vanwege het gebrek aan zulke kwetsbare mensen die hun aanbod niet kunnen weigeren.

 

We hebben landen voor wie een positief geboortecijfer, althans op het herstelniveau, van existentieel belang is. Het is ook belangrijk met betrekking tot de culturele diversiteit van de wereld. Het UBI is, als het vanaf de geboorte voor iedereen beschikbaar is, de enige mogelijke maatregel om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen. Als elk gezinslid een reddingsvest draagt, dan zit het hele gezin, hoe groot ook, in een reddingsvest. De draagkracht van het gezin mag er niet van afhangen of de gezinsleden succesvol zijn op de arbeidsmarkt of in de zakenwereld of dat ze verliezers zijn. Er mogen geen economische belemmeringen zijn voor gezinnen om zoveel kinderen te krijgen als ze van dromen, of het nu gaat om geldgebrek of onzekerheid over de toekomst.

 

UBI is een oplossing voor veiligheid, samenleving en de duurzaamheid van naties. We moedigen onze landen aan om het te implementeren. Dit keer via Brussel.

 

En we zullen de rest van de wereld niet vergeten. Als we daarin slagen, zal het ook de bewegingen van het basisinkomen buiten de Europese Unie stimuleren.

 

Laten we #SignStorm ​​power geven!

www.sign.eci-ubi.eu

%d bloggers als volgt uit: