Bel voor SignStorm

Burgers van de Europese Unie, het is tijd om de storm van ondertekening uit te lokken - zet de laatste aarzelingen opzij, steun het Europese burgerinitiatief "Onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU" en roep anderen op om het te doen. Dit is de laatste kans om dit de komende maand te doen. En laatste kans in de komende jaren om…

Deelname van #ECI-UBI aan conferentie over de toekomst van Europa #COFE

Deelname van de Europese burgerinitiatieven aan de plenaire vergaderingen en burgerforums van de conferentie in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa (COFE) Geachte heer Guy Verhofstadt, lid van het EP, medevoorzitter van de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa Geachte mevrouw Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie, covoorzitter van …

Wat is het Europese burgerinitiatief "Start een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU"?

Sinds 25 september 2020 verzamelt de Europese Unie handtekeningen voor het Europese burgerinitiatief "Start onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU". Tegen 25 juni 2022 moeten de handtekeningen van 1 miljoen burgers van de Europese Unie verzameld zijn om ze bij de Europese Commissie in te dienen. Er wordt gestreefd naar …

De eerste UBi4ALL-loterijwinsten gaan naar Frankrijk

De winnaar van de eerste loterij voor het burgersalaris, georganiseerd door de NGO UBI4ALL, is Lucie Paulin, een jonge Française die haar studie heeft afgerond en op zoek is naar een passende baan. Vanaf begin juli krijgt ze gedurende het jaar een burgersalaris van 800 euro per maand. De rest …

Verdere uitbreiding voor het verzamelen van handtekeningen geïmplementeerd door de EU-commissie

DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EU) 2020/1042 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen betreffende de termijnen voor de ophaling , de verificatie- en onderzoeksfasen waarin is voorzien in Verordening (EU) …

Nieuw onderzoek: ECI onbekend in de meeste Europese landen

Nieuwe enquête: burgers kennen hun rechten op medezeggenschap in de EU-politiek nog steeds niet Een Europese alliantie van 17 Europese burgerinitiatieven en organisaties roept op tot de officiële verlenging van Europadag op 9 mei tot 'EU-ondertekeningsdag' om de 'EU Sign Day' te versterken. deelname aan het beleid van de Europese Unie. Met een niveau van bewustzijn ...

Voor het Europees burgerinitiatief (EBI) voor onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de EU hebben we goed nieuws: de Europese Commissie heeft de periode voor het verzamelen van handtekeningen voor onze EBI met drie maanden verlengd. Dat betekent dat de ondertekening van het initiatief op 3 december eindigt. 25 De reden hiervoor wordt gegeven door de ...

Het delen van foto's op sociale media is een grote hulp

Heeft u ideeën voor afbeeldingen of wilt u een vertaalde afbeeldingstekst, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Alle afbeeldingen zijn gemaakt door ons team op canva.com. Lees de licentieovereenkomst voor gratis media voor Canva-ontwerpen. De ECI-UBI-logo's (2013/2020) zijn beschikbaar voor gebruik onder CC BY-SA Attribution + ShareAlike ECI-UBI-logo ...

Slechts een paar dagen voordat het begint!

Bijna elk land in Europa is klaar voor de start van het European Citizens Initiative. Sommige landen hebben een landelijke website ontwikkeld met extra informatie over het Initiatief en het Basisinkomen. De Duitsers hebben bijvoorbeeld een geweldige site gemaakt met veel informatie: ebi-grundeinkommen.de “Pour les gens Francophone”, er is een video gemaakt…

%d bloggers als volgt uit: