ECI UBI – Resultaten en vooruitzichten

Beste ondertekenaars en volgers van het Europese burgerinitiatief "Start onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU"

1. EBI Basisinkomen – Resultaten en vooruitzichten

Allereerst, hartelijk dank aan allen die actief het EBI Basisinkomen hebben georganiseerd, ondersteund en verspreid. Corona, het politieke klimaat (Oekraïne oorlog), de grotendeels onbekende aard van het EBI-participatie-instrument en nul financiële steun voor ons werk door de EU-instellingen hebben het niet gemakkelijk gemaakt.

niettemin, hebben ruim 296 duizend het EBI-basisinkomen ondertekend. Wat het minimumquorum betreft, staat Spanje op de eerste plaats, gevolgd door Slovenië en Italië. Duitsland heeft de vierde plaats in de EU bereikt met meer dan 1 duizend handtekeningen en overschrijdt het minimumquorum met 70 procent. Ter vergelijking: het EBI-basisinkomen in 104/2013 ondertekende slechts 14 duizend in de EU-275 (exclusief het VK), en in Duitsland slechts ongeveer 27 duizend (40 procent van het minimumquorum op dat moment). Spanje, Italië, Griekenland en Letland hebben dit keer sterke winsten geboekt. Hier zijn de EBI-resultaten van 55/2013, h er zijn de EBI-resultaten van 14/2013, de resultaten van het huidige EBI hier of hier.


Echter, hebben we de doelstelling van één miljoen handtekeningen niet bereikt. In sommige EU-landen is de scepsis van de EU gegroeid of velen kunnen (nog) niets met de EU doen. Een voorbeeld: Het referendum over het basisinkomen in Oostenrijk ontving ongeveer 169 duizend handtekeningen. Het EBI-basisinkomen werd echter door minder dan vierduizend burgers in Oostenrijk ondertekend. Andere landen, zoals Frankrijk, België of Bulgarije, bleven in het EBI van dit jaar ver onder hun vorige niveau.

Echter, naast het verhogen van het totale aantal handtekeningen en de opleving in sommige landen, hebben we grote successen geboekt op het gebied van online platform voor de toekomst van Europa"Een van de meest gesuggereerde mechanismen om Europa inclusiever en sociaal rechtvaardiger te maken, is het garanderen van een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU“(Eindrapportplatform, pagina 44)

Outlook: We zullen zowel meer steun voor het EBI als succes op het onlineplatform gebruiken om actiever betrokken te raken bij het EU-beleid. De netwerkvorming van actoren in het basisinkomen op Europees niveau, die is versterkt met het EBI-basisinkomen, is ook bemoedigend. Om de bewezen solidariteitssamenwerking op Europees niveau voort te zetten, is een “Onvoorwaardelijk Basisinkomen (UBI) – Europees Initiatief” opgericht.

2. Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten rond het basisinkomen op Europees niveau, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrieven van basisinkomensorganisaties in uw land. Of volg ons op Facebook https://www.facebook.com/ECIUBI. U kunt zich ook abonneren op de Dagelijkse basisinkomenskrant

3. Ook UBI4ALL gaat door!

We vervolgen!
En blijf collecteren voor onze verloting van het basisinkomen bij UBI4ALL zodat mensen het echt kunnen ervaren. Onlangs won Balázs, een jonge man uit Hongarije, een Europees basisinkomen van 800 euro per maand. Daarvoor Lucie uit Frankrijk en Thomas uit Ierland. Wie zal de volgende zijn?

Ons ingenieuze plan: als enkele miljoenen mensen meedoen UBI4ALL, zal het gemakkelijk zijn om ons volgende burgerinitiatief voor het basisinkomen in Europa tot een succes te maken. Vertel dus al je vrienden over UBI4ALL! Trouwens, mensen uit alle landen van Europa kunnen zich nu inschrijven voor de loterij – niet meer alleen uit EU-landen.

Beste lezers, blijf gezond en zet je in voor het basisinkomen!

Klaus Sambor, Oostenrijk
Ronald Blaschke, Duitsland

%d bloggers als volgt uit: