Verdere uitbreiding voor het verzamelen van handtekeningen geïmplementeerd door de EU-commissie

DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2020/1042 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen betreffende de termijnen voor het verzamelen, de verificatie en de onderzoeksfasen waarin is voorzien in Verordening (EU) 2019/788 over het Europees burgerinitiatief met het oog op de uitbraak van COVID-19, en met name artikel 1, lid 2,

 

 

Om die redenen kan worden geconcludeerd dat voor 5 initiatieven waarvan de inzamelperiode op 1 mei 2021 liep, aan de voorwaarden voor het verlenen van verlenging van de inzameltermijnen is voldaan. Die inzameltermijnen dienen daarom met drie maanden te worden verlengd.

 

De nieuwe einddata van de inzamelperiodes voor de volgende initiatieven zijn als volgt:

 

  • het initiatief getiteld 'STEMMERS ZONDER GRENZEN, volledige politieke rechten voor EU-burgers': 11 juni 2022;
  • het initiatief 'Start een onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU': 25 juni 2022;
  • het initiatief 'Libertà di condividere': 1 augustus 2022;
  • het initiatief 'Right to Cure': 1 augustus 2022;
  • het initiatief getiteld 'Initiatief van het maatschappelijk middenveld voor een verbod op praktijken van biometrische massasurveillance': 1 augustus 2022;
  • het initiatief 'Groene Tuindaken': 1 augustus 2022.

 

 

%d bloggers als volgt uit: