Nieuw onderzoek: ECI onbekend in de meeste Europese landen

Nieuwe enquête: Burgers kennen hun rechten op medezeggenschap in de EU-politiek nog steeds niet

Een Europese alliantie van 17 Europese burgerinitiatieven en organisaties roept op tot de officiële verlenging van Europadag op 9 mei tot "EU-ondertekeningsdag" om de deelname van de burgers aan het beleid van de Europese Unie te versterken.

Met een bekendheidsniveau van 2.4% is het Europees burgerinitiatief (EBI) als instrument voor politieke medezeggenschap in de Europese Unie vrijwel onbekend onder de bevolking, volgens een huidige representatieve YouGov-enquête in Duitsland, Italië, Finland en Portugal.

Als er in de hele EU een miljoen geldige handtekeningen worden verkregen, kunnen burgers hun voorstellen voor nieuwe wetten rechtstreeks bij zowel het EU-parlement als de EU-Commissie indienen. Naast de hoorzitting zijn beide instellingen verplicht een schriftelijke verklaring af te leggen. Dit maakt het veel effectiever dan bijvoorbeeld een petitie aan de Bondsdag.

Een ECI moet worden geregistreerd door een groep van ten minste zeven organisatoren in de hele EU. Het verzamelen van handtekeningen is beperkt tot een jaar, is ook online mogelijk en moet voldoen aan een minimumquorum in ten minste zeven EU-staten.

“Er moet ook voldoende financiële steun zijn voor Europese burgerinitiatieven voor infrastructuur en professionele ondersteuning. Burgers kunnen dit niet op vrijwillige basis doen als er geen grote organisatie achter zit " legt Ronald Blaschke uit van het EU-organisatieteam van ECI UBI en coördinator voor Duitsland.

Sinds de introductie in 2012 zijn slechts zes (van de 78 rode.) Europese burgerinitiatieven erin geslaagd de hoge hindernissen te overwinnen. "Als de Europese Commissie de participatiemogelijkheden van mensen serieus neemt, moet ze veel krachtigere maatregelen nemen om een ​​succesvolle implementatie te garanderen en om de bekendheid van het EBI als een effectief instrument van politieke medezeggenschap in de EU te vergroten" vraagt ​​Klaus Sambor uit Oostenrijk, een van de initiatiefnemers van het lopende EBI voor onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de hele EU, dat sinds september 117,000 ongeveer 2020 handtekeningen heeft verzameld.

De EU-brede alliantie, die als een onmiddellijke maatregel oproept tot de oprichting van 9 mei als "EU Sign Day", bestaat uit: ECI Onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU, ECI StopGlobalWarming, ECI Voters Without Borders, ECI Freedom To Share, ECI Save Bijen en boeren, ECI Reclaim Your Face en elf andere maatschappelijke organisaties in de EU.

www.eusignday.eu

Gehechtheid YouGovSurvey - Samenvatting

%d bloggers als volgt uit: