Deelname van #ECI-UBI aan conferentie over de toekomst van Europa #COFE

Deelname van de Europese burgerinitiatieven aan de plenaire vergaderingen en burgerforums van de conferentie in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa (COFE)

 

Geachte heer Guy Verhofstadt, lid van het EP, medevoorzitter van de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte mevrouw Dubravka Šuica, vicevoorzitter van de Europese Commissie, medevoorzitter van de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte mevrouw Iratxe Garcia-Perez, lid van het EP, vertegenwoordiger van het Europees Parlement in de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Manfred Weber, lid van het EP, vertegenwoordiger van het Europees Parlement in de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Gerolf Annemans, lid van het EP, waarnemer van het Europees Parlement binnen de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Helmut Scholz, lid van het EP, waarnemer van het Europees Parlement binnen de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Daniel Freund, lid van het EP, waarnemer van het Europees Parlement binnen de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

Geachte heer Zdzisław Krasnodebski, lid van het EP, waarnemer van het Europees Parlement in de raad van bestuur van de conferentie over de toekomst van Europa

 

Geachte mevrouw of meneer,

het proces van de conferentie over de toekomst van Europa is in volle gang.

De eerste plenaire conferentie vond plaats op 19 juni 2021. Op 22./23.10.2021 vindt de tweede plenaire conferentie plaats, vanaf januari 2022 zullen er nog meer plenaire vergaderingen plaatsvinden.

Van 1 tot 3 oktober 2021 vindt het eerste European Citizens' Forum plaats, waarin het thema van ons European Citizens' Initiative (Panel 3: Economy, Social Justice, Employment) aan de orde komt. Van 19 t/m 21 november 2021 vindt de tweede en van 7 t/m 9 januari 2022 het derde Burgerforum over dit onderwerp plaats.

Siehe: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/12999/sn02900.en21.pdf

 

Wij zijn van mening dat de huidige Europese burgerinitiatieven, waaronder ons Europese burgerinitiatief "Start een onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU", moeten deelnemen aan deze plenaire vergaderingen en aan de thematisch relevante burgerforums en moeten worden uitgenodigd om dit te doen.

Ons argument hiervoor is dat de toekomstige EU-kwesties die worden vertegenwoordigd door de Europese burgerinitiatieven de instemming hebben van enkele tienduizenden of enkele honderdduizenden EU-burgers en daarom naar behoren in aanmerking moeten worden genomen in het discussieproces over de toekomst van Europa en de vertegenwoordigers van de Europese burgerinitiatieven moeten worden geraadpleegd.

 

Bovendien zou de deelname van de vertegenwoordigers van het Europees burgerinitiatief aan plenaire vergaderingen en de bijbehorende burgerforums het momenteel zeer lage niveau van bekendheid met het medezeggenschapsinstrument van het Europees burgerinitiatief vergroten. Zie: YouGov-enquêteoverzicht,

https://eci-ubi.eu/wp-content/uploads/2021/05/YouGovSurvey-Summary.pdf  

Ons Europees burgerinitiatief neemt ook met succes deel aan het onlineplatform voor de conferentie over de toekomst van Europa.

Siehe: https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556

 

Geachte mevrouw of meneer,

We kijken met hoop uit op een vroege en positieve reactie.

Hoogachtend,

Vertegenwoordigers, leden van de organisatiegroep en leden van het coördinatieteam van de

Europees burgerinitiatief "Start een onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) in de hele EU"

 • Klaus Sambor - Oostenrijk
 • Ronald Blaschke - Duitsland
 • Michele Gianella - Italië
 • Evamaria Langer-Dombrady - Hongarije
 • Ly Katekondji - Frankrijk
 • Ivaylo Kirilov - Bulgarije
 • Engel Bravo - Spanje
 • Michaela Kerstan - Duitsland
 • Aija Lasmané - Letland
 • Heinz Swoboda - Oostenrijk
 • Jaanus Nurmoja - Estland
 • Leopoldo del Prado - Spanje
 • Zita Stockwell - Hongarije
 • Juha Uski - Finland

 

23 juli 2021

Europees burgerinitiatief „Start Onvoorwaardelijk Basis Inkomens (UBI) in de hele EU“
https://eci-ubi.eu/
https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home

Originele brief: 21 – 07 – 23 EBI in de conferentie over de toekomst van Europa

%d bloggers als volgt uit: